Какво ни мотивира?

Оказва се, че след като са задоволени базовите финансови нужди, финансовият стимул по-скоро пречи на мотивацията. Повече пари = повече мотивация е валидна само за „старата икономика“ (работа във фабрика и сляпо следване на инструкции).

Когато става въпрос за дейности, изискващи повече мисловна дейност и креативност, Дан Пинк е открил три неща, които са необходими, за да сме постоянно мотивирани:

  • Автономност (желанието сами да управляваме живота си);
  • Усъвършенстване (предизвикателстото да се учим и да ставаме по-добри в това което правим);
  • Цел (да вършим неща, които помагат света да стане поне малко по-добро място).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close