Кога трябва да стачкуват профсъюзите?

Профсъюзите трябва да стачкуват:
  • Когато в заводите няма достатъчно иновация
  • Когато пазарът се е променил и това говиждат всички, но не и мениджмънта
Профсъюзите не трябва да стачкуват за пари, защото тогава вече е прекалено късно да се стачкува.

Незаменими хора има!

Чували сте многократно клишето „незаменими хора няма“.

Не е съвсем така. Някои хора са много, много трудно заменими, направо бих казал незаменими.

Фирмите, които наемат лесно заменими хора (на пръв поглед добра тактика) произвеждат в крайна сметка лесно заменими продукти и услуги (губеща тактика).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close